Print page

Данни за контакт

Адрес за посещение:   Контакт:  
Theo van Doesburgstraat 8   Тел.: +31 (0)493 320 330
5753 DL Deurne, Nederland   Факс: +31 (0)493 310 728
    Електронна пощаl: knapen@knapen-trailers.nl
Пощенски адрес:      
Postbus 343      
5750 AH Deurne, Nederland      
       

 

  Вашият търговски представител:

   

  УНИТРЕЙЛЪР ЕООД
  8010 Бургас
  Бул.“Проф. Яким Якимов“ № 3
  8010 Burgas, Bulgaria

  Моб. +359 886 109 712
  Email: n.bonchev@unitrailer.bg

   

   

   

   

  Свържете се с

  брошура